ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ЕЛЕКТРОНЕН С РЕСУРСИ
Цена код за 1 година 7.50 лв.

КУПИ ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК ТУК

Автори:
Автор на съдържанието: Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Арам Агопян
Корица: Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Електронният вариант на учебника ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с хартиения учебник.

Електронният вариант предлага изпъкващи понятия и автори, задачи за решаване офлайн, работни листове за сваляне, игрови тестове и въпросници за попълване, увеличени картини за прожекция и анализ, статии и други учебни текстове за четене и сваляне, презентация, линкове към тематични видеофилми, дискусия, ролеви игри и тестове за решаване офлайн.

Виртуалният учебник по Философия за 9.клас е създаден за работа на компютри и таблети (с ограничени функции) за ученици и учители индивидуално и в електронната класна стая с мултимедия.

Достъпен е с парола от учител.

Платформата на нашия електронен учебник е 3D PageFlip.

Където курсорът стане „длан“, там може да увеличите понятие, автор, снимка.
Резолюцията на екрана е по-добра при 100 % (цял екран). При този изглед може да има проблеми с отварянето на някои ресурси от иконките. В такива случаи намалете мащаба. След разглеждане или сваляне на ресурс се върнете на учебника с бутончето за учебника най-горе на дисплея. Презентацията може да се разглежда като филм в рамките на учебника или да се свали за прожекция офлайн.

Можете да сваляте всички статии, текстове, задачи и тестове за попълване и решаване офлайн. Материалите са изтогвени в издателство „Лократ (Екстрем)“ и са защитени с авторско право. Те не са разрешени за свободна употреба вън от курса по този учебник.

Всички материали: УЧЕБНИК, УЧЕБНА ТЕТРАДКА