ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ЕЛЕКТРОНЕН С РЕСУРСИ
Цена код за 1 година 5.50 лв.

Автори:
Автор на съдържанието: Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Радослав Георгьовски
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски
Програмна реализация: Александър Радев

Електронният вариант на учебника ФИЛОСОФИЯ ЗА 8.КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с хартиения учебник.

Електронният вариант предлага он-лайн тестове и въпросници, увеличени илюстрации, статии и други учебни текстове, линкове към тематични видеофилми, работни листове за анализ на текст, ролеви игри и тестове за проверка.