ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС
УЧЕБНИК (МОН)
ЕЛЕКТРОНЕН
С РЕСУРСИ
Свободен достъп с
печатен

Автори:
Автор на съдържанието: © Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Арам Агопян
Корица: © Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски
Програмна реализация: Радослав Георгьовски и Александър Радев.

Електронният вариант на учебника ФИЛОСОФИЯ ЗА 10.КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с хартиения учебник.

Електронният вариант предлага изпъкващи илюстрации, понятия и автори, задачи, статии и други учебни текстове, презентации, линкове към тематични видеофилми, работни листове за за дискусии по двама, тестове за проверка.

Електронният вариант е достъпен с парола. Той е лесен за използване без нужда от допълнителни инструкции.

Всички материали: УЧЕБНИК - печатно издание