ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ЕЛЕКТРОНЕН С РЕСУРСИ
Цена код за 1 година 5.50 лв.

Автори:
Автор на съдържанието: © Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Арам Агопян
Корица: © Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от
www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Одобрен със заповед на Министъра на образованието. Електронният вариант на учебника УЧЕБНИК ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с хартиения учебник.

Електронният вариант предлага 3D eфекти, изпъкващи илюстрации, понятия и автори, задачи, статии и други учебни текстове, презентации, линкове към тематични видеофилми, работни листове за за дискусии по двама, тестове за проверка.

Всички материали: УЧЕБНИК - печатно издание

https://locrat.net/uchebnik-po-grazhdansko-obrazovanie-za-11-klas-elektronen-variant/>УЧЕБНИК - електронно издание