ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 12. КЛАС
ПОМАГАЛО ЕЛЕКТРОННО
Цена код за 1 година 4.00 лв.

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 12. КЛАС

Автори:
Автор на съдържанието: © Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Арам Агопян
Корица: © Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Електронният вариант на печатното издание ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 12. КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с печатното издание.