ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС 2024 РАБОТНА ТЕТРАДКА ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

Скъпи единайсетокласници,

Предстои ни ново пътуване с проучвания, проекти и игри.

Ще навлезем по-навътре в темата за човешките права и отговорности, в ствета на политиката и властта. Целта е да станем пълноценни граждани на едно демократично общество.

Тази работна тетрадка разработва уроци за дейности от учебника по Гражданско образование за 11. клас с писане и попълване на текст. Тя съдържа текстове за анализ, параграфи от международни документи и от български закони, граждански казуси, задачи, упражнения, игри, тестове.

В работната тетрадка са внесени задачи и упражнения от учебника. Включени са и примерни тестове по части от съдържанието. Те се решават за подготовка преди официалния тест в клас.

В серия от часове за дейности ще овладеем гражданските компетентности, включени в програмата по Гражданско образование за 11. клас.

Ще вникнем в демократичните механизми на политиката и властта.

Ще решаваме казуси и ще анализираме текстове. Ще се запознаем с важни закони и правила.

Ще коментираме, ще анализираме граждански казуси, ще дебатираме, ще решаваме тестове. Ще проучваме по теми и ще представяме резултатите от нашите проучвания.

Ще създаваме граждански проекти за нашето училище и местната общност.

Ще развиваме позитивна нагласа в нашето гражданско поведение.

Свободният и отговорен гражданин:

  • познава и отстоява своите права и отговорности;

  • може да взема решения за себе си и за общността;

  • има осъзнати отношения с държавата и обществото;

  • е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна социална промяна.