ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС 2024
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Безплатно (pdf) за учители

Електронно учебно помагало за учители

© Проф. Сергей Герджиков, автор, 2023
© Сергей Герджиков, Арам Агопян, автори на графичния дизайн, 2019, 2023

Илюстрации: Интернет, авторски
© ЛОКРАТ, 2024

www.locrat.net

(временен свободен достъп до 3D превю, а от новата учебна 2024/25 – pdf за учители, които работят с Лократ)

Презентациите са съвременна дигитална форма за представяне на всякакви съдържания: проекти, доклади, статии, и УРОЦИ.

Лократ създаде серия от презентации за вас, учители по Философия.

Те са образни, атрактивни и ПРИКОВАВАТ ВНИМАНИЕТО НА КЛАСА.

Те УЛЕСНЯВАТ УЧИТЕЛЯ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА УРОЦИТЕ

Презентациите съдържат:

заглавието и плана на всеки урок по програмата и нашия учебник;

– специфичните техники и форми на преподаване: въпроси и отговори, обяснения, дискусии, казуси, задачи и игри, тестове, въпросници;

– основните понятия;

– БОГАТИ ИЛЮСТРАЦИИ, които сами могат да се обсъждат;

С тези презентации вече не се налага да пишете на дъската.

Презентациите са в pdf формат, по слайдове като разгърната страница.

Така те остават стабилни и не се повреждат. Те са интелектуална собственост и не подлежат на промяна, освен от създателя и собственика – Лократ.

Презентациите са безплатни за всеки учител, който работи с Лократ, и ще ги получи с код за достъп или pdf заедно с учебниците, работните тетрадки и електронните издания.

Лократ

Предоставеният файл е защитен с парола