С. Герджиков. ФИЛОСОФИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА – ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ