Японски загадки, първо издание, 2003

Описание

Автор: Уилиям Блакторн