ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС 2024
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ПЕЧАТЕН – цена 19.50 лв.
с код за електронен – 27.50 лв.

Описание

Автори

Автор на съдържанието © Проф., дфн Сергей Герджиков
Графичен дизайн © Арам Агопян, 2023
Корица © Арам Агопян, 2023
Илюстрации Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Второ издание

Размери 28/21 см, обем 216 страаници

© ЛОКРАТ, 2024

ISBN: 978-619-7532-03-6

www.locrat.net

 

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОНЕН 3D УЧЕБНИК.

 

Вижте електронНО ИЗДАНИЕ С РЕСУРСИ:

(изскачащи илюстрации, автори, понятия, линкове с текстове, работни листове, клипове, презентации, анкети и тестове за сваляне)

Анотация

Учебникът, както и останалите учебници на Лократ,

се отличава с ясен език и изискан опростен стил  и съответства на науката.

Съгласно цялостната идея на серията учебници на „Лократ“ това е ПЪТЕШЕСТВИЕ във философията.

Новото издание запазва този дух, форма и съдържание. Писмените задачи за попълване са дадени и в новата Работна тетрадка, където може да се пише.

Скъпи приятели,

Тръгваме на пътешествие в търсене на истините за света. Всеки урок има модел: Въвеждане („Къде сме“?) , въпроси и отговори, Съдържание по части, упражнения, игри, и Заключение: „Докъде стигнахме“.

Редуват се уроци за нови знания и за дейности. Не се излагат големи теории и концепции, а новото знание се достига като находка, която откриваме в ситуации, общи и типични за хората и за съвременния човек специално.

Това е пътеводителят за пътешествието. Той съдържа карти, маршрути и специални места с описанията им. Тук са и философските игри, които провеждаме след оглед на всяка забележителност.

Всеки нов маршрут ще ни покаже една от забележителностите в света на философията. Всеки час вие ще посетите заедно, водени от вашия учител, ново място. Жива ситуация, разпознаване, вникване, обяснение на новите знания. Анализ, отговори, попълване, решения, роли, презентации и малки проекти в часовете за дейности.

Във всеки нов пасаж навлизаме с жива ситуация, усвояваме ново понятие и автор, четем фрагменти от текстове. Разпускаме от напрежението със случки, историйки, анекдоти и вицове. В часа за дейности играем ролеви игри, попълваме отговори, таблици и решения, представяме свои текстове, решаваме казуси.

Това пътуване ще е дълго, през много земи и епохи, включва потапяне в миналото и надникване в бъдещето. Всеки нов маршрут завършва с нови занимания.

Ще пътуваме и играем сами и в клас, по двойки и в групи, на „горещи столове“ и на кръгли маси.

Тази година ще продължим да развиваме себе си с помощта на философията – една вълнуваща игра без край.

Във философията се учим:

  • да четем и разбираме текстове,

  • да работим самостоятелно, по двойки и в групи,

  • да мислим и говорим независимо, да дискутираме с аргументи,

  • да решаваме казуси и дилеми,

  • да пишем свои текстове,

  • да играем ролеви игри,

  • да представяме свои проучвания и находки,

  • да правим изследователски проекти.

Ще навлезем в началата на философското познание като критическо търсене на истината. Следва Език и критическо мислене“, където ще изминем труден път в страната на логиката, науката за правилното мислене, аргументация и критика. С логическите закони и фактическите истини ще се ориентираме в аргументирането, изследването, убеждаването и измамата.

Третият етап, „Философското познание на реалността“, е интересен и сложен с поредицата от изследвания в света и неговото познание: свят и Бог, познание и човек.

На четвъртия етап, „Философия, право и политика“ ще изследваме човешките права, държавите и гражданското общество.

Този път разполагаме и с машина на времето, която ще ни води далеч назад в миналото, за да надникнем през образи и текстове в живота на хора от различни цивилизации; и напред в бъдещето, за да разберем с въображение и анализ какво ни очаква.

А сега да си пожелаем приятно пътуване и вълнуващи приключения.

Авторът

Съдържание