МЕТОДИКА
НА
ФИЛОСОФИЯТА
ПЕЧАТНА
Цена 15.00. лв
ЕЛЕКТРОННА
свободен достъп за учители locrat.net

Описание

Автор:
© Сергей Герджиков, 2019
© Издателство Екстрем, 2019

Лекции по курса: Методика на обучението по философия във философския факултет.
Книгата е предназначена за учители, студенти и методисти.

ISBN 978-954-8418-00-3 За книжно тяло
Всички права запазени.


Поръчки и доставки.