ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС 2024
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ПЕЧАТЕН – цена 12.00 лв.
с код за електронен – 17.50 лв.

Описание

Автори:

© Проф. Сергей Герджиков, автор на текста, 2019, 2023
© Васил Лозанов, автор на задачи в Работни страници от с. 141 до с. 154, 2019, 2023
© Арам Агопян, автор на графичния дизайн, 2019, 2023

Илюстрации: wikipedia, Pixabay, авторски
© Арам Агопян, автор на корицата, 2019, 2023

Второ издание

Размери: 23.5/16 см. Обем 160 страници
© ЛОКРАТ 2024
ISBN 978-619-7532-03-6
www.locrat.net

 

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОНЕН 3D УЧЕБНИК.

 

Вижте електронно ИЗДАНИЕ с ресурси:

(изскачащи илюстрации, автори, понятия, линкове с текстове, работни листове, клипове, презентации, анкети и тестове за сваляне)

Анотация

Учебникът е създаден като пътешествие и се отличава с простота на стила, съвременност и ритъм на уроците:

за нови знания – за дейности (практически упражнения), за обобщения и за тестове (контрол и оценка).

Учебникът съдържа множество важни параграфи от Конституцията и законите на Република България.

В учебника не се пише. Писмените задачи и упражнения са в Работната тетрадка по Гражданско образование за 11. клас.

Скъпи единайсетокласници,
Предстои ни ново пътуване с проучвания и открития, проекти и игри. Ще навлезем в областта на човешките права и отговорности, в света на политиката и властта. Целта е да станем пълноценни граждани на едно демократично общество.
Този учебник е създаден по учебната програма на МОН по гражданско образование за XI клас. Той се основава на Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, на Конституцията на Република България.
В серия от часове за нови знания и дейности ще опознаем какви са нашите човешки и граждански права и нашите граждански отговорности и задължения. Ще вникнем в демократичните механизми на политиката и властта. Ще решаваме казуси и ще анализираме текстове. Ще се запознаем с важни закони и правила.

Задачите за писане и попълване са пренесени в Работната тетрадка. Ще проучваме и презентираме резултатите от нашите проучвания. Ще правим граждански проекти за нашето училище и местната общност. Ще вникнем в идентичностите и различията на човешките общности. Ще развиваме позитивна нагласа в нашето гражданско поведение.
Какво ще постигнем?
Ще продължим развиването на критическо мислене и аргументиране.
Ще можем да участваме в граждански дебати.
Ще се учим да създаваме и управляваме проекти.
Ще тренираме общуването си с различните общности.
Свободният и отговорен гражданин:
познава и отстоява своите права и отговорности;
може да взема решения за себе си и за общността;
има осъзнати отношения с държавата и обществото;
е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна социална промяна.
На добър час!

Съдържание