ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС 2024
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ПЕЧАТEН – цена 12.00 лв.
с код за ел. 3 години 17.50 лв.

Описание

Учебник, одобрен от МОН

Автори:

Автори на текста:

© 2019, 2023 Проф., дфн Сергей Герджиков, Васил Лозанов (упражнения в Работни страници)
Графичен дизайн © 2019, 2023 Арам Агопян
Корица © 2019, 2023 Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Второ издание

Размери: 23.5/16 см. Обем 160 с.

978-619-7532-03-6

© ЛОКРАТ 2024

www.locrat.net

ВИЖТЕ 3D ПРЕВЮ

 

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИК ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС.

Анотация

Учебникът по Гражданско образование за 11. клас, както и останалите авторски учебници на Лократ,

се отличава с ясен и прост текст, актуалност и научност. Той е богат текстуално, визуално и графично.

Този учебник е създаден по учебната програма на МОН за Гражданско образование за XI клас

и новите изисквания към учебниците за безвъзмездно ползване.

Той съдържа специални РАБОТНИ СТРАНИЦИ в края, в които са разработени типови Проекти, симулации, задачи, игри, дискусии, прояви в класа и училището.

Скъпи ученици,

Предстои ни ново пътуване с проучвания и открития, проекти и игри.

Ще навлезем в областта на човешките права и отговорности, в света на политиката и властта.

Целта е да станем пълноценни граждани на едно демократично общество.

Задачите за писане и попълване от първото издание на учебника от 2020 са копирани и в новата Работна тетрадка по ГО за 11. клас.

В серия от часове за нови знания и дейности ще опознаем

какви са нашите човешки и граждански права и нашите граждански отговорности и задължения.

Ще вникнем в демократичните механизми на политиката и властта.

Ще решаваме казуси и ще анализираме текстове.

Ще се запознаем с Конституцията и с важни закони и правила.

В работната тетрадка ще попълваме отговори и таблици,

ще правим писмени коментари, ще решаваме тестове.

Ще проучваме и презентираме резултатите от нашите проучвания.

Ще правим граждански проекти за нашето училище и местната общност.

Ще вникнем в идентичностите и различията на човешките общности.

Ще развиваме позитивна нагласа в нашето гражданско поведение.

Какво ще учим?

  • критическо мислене и аргументиране.
  • участие в граждански дебати.
  • създаване и управление на проекти.
  • общуване с различните общности.

Свободният и отговорен гражданин:

  • познава и отстоява своите права и отговорности;
  • може да взема решения за себе си и за общността;
  • има осъзнати отношения с държавата и обществото;
  • е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна социална промяна.

          На добър час!