ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС – 2023 ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ


При поръчка над 20 бр. книги от едно заглавие – Отстъпка 30% за борси, 25% за книжарници и училища.

Описание

Сергей Герджиков, Васил Лозанов

2019 © Проф. Сергей Герджиков, автор на текста

2019 © Васил Лозанов, автор на задачи с. 129 до с. 139

2023 © Арам Агопян, автор на графичния дизайн

2023 © Арам Агопян, автор на корицата

В изданието са използвани снимки от:

Wikipedia, www.pixabay.com и авторски на С. Герджиков

© ЛОКРАТ ЕООД

София, Студентски град, бл. 7А

ISBN 978-619-7532-03-6

АНОТАЦИЯ

Предстои ни ново пътуване с проучвания и открития, проекти и игри.

Ще навлезем в областта на човешките права и отговорности, в света на политиката и властта.

Целта е да станем пълноценни граждани на едно демократично общество.

Този учебник е създаден по учебната програма на МОН

по гражданско образование за XI клас.

В серия от часове за нови знания и дейности ще опознаем

какви са нашите човешки и граждански права и нашите граждански отговорности и задължения.

Ще вникнем в демократичните механизми на политиката и властта.

Ще решаваме казуси и ще анализираме текстове.

Ще се запознаем с Конституцията и с важни закони и правила.

В работни листове ще попълваме анкети и таблици,

ще правим писмени коментари, ще решаваме тестове.

Ще проучваме и презентираме резултатите от нашите проучвания.

Ще правим граждански проекти за нашето училище и местната общност.

Ще вникнем в идентичностите и различията на човешките общности.

Ще развиваме позитивна нагласа в нашето гражданско поведение.

Какво ще учим?

  • критическо мислене и аргументиране.
  • участие в граждански дебати.
  • създаване и управление на проекти.
  • общуване с различните общности.

Свободният и отговорен гражданин:

  • познава и отстоява своите права и отговорности;
  • може да взема решения за себе си и за общността;
  • има осъзнати отношения с държавата и обществото;
  • е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна социална промяна.

На добър час!

Превю:


Поръчки и доставки.

https://locrat.net/?attachment_id=1884

Вижте преглед в PDF