ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС 2024
РАБОТНА ТЕТРАДКА
ПЕЧАТНА – цена 5.00 лв
с код за електронна – 7.50 лв.

Описание

Автори

Автори на текста:
© Проф. дфн Сергей Герджиков, 2020, 2023
© Васил Лозанов – автор на задачи и упражнения, 2023
Графичен дизайн © Арам Агопян, 2020 Лократ, 2023
Художник на корицата © Арам Агопян

Размери: 23.5/16 см. Обем 80 страници

Първо издание

ISBN: 978-619-7532-07-4
©  Лократ 2024

www.locrat.net

ВИЖТЕ 3D ПРЕВЮ

 

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ НА РАБОТНАТА ТЕТРАДКА.

Анотация

Работната тетрадка е ново издание, което съдържа

уроци за дейности от учебника по Гражданско образование за 11. клас.

Скъпи единайсетокласници,

Предстои ни ново пътуване с проучвания, проекти и игри.

Ще навлезем активно в темата за човешките права и отговорности, в света на политиката и властта.

Целта е да станем пълноценни граждани на едно демократично общество.

Тази работна тетрадка разработва уроци за дейности от учебника по Гражданско образование за 11. клас с писане и попълване на текст. Тя съдържа текстове за анализ, параграфи от Конституцията на Република България, от международни документи и от български закони, граждански казуси, задачи, упражнения, игри, тестове.

В работната тетрадка са внесени задачи и упражнения от учебника. Включени са и примерни тестове по части от съдържанието. Те се решават за подготовка преди официалния тест в клас.

В серия от часове за дейности ще овладеем гражданските компетентности, включени в програмата по Гражданско образование за 11. клас.

Ще вникнем в механизмите на правото и на властта.

Ще решаваме казуси и ще анализираме текстове. Ще се запознаем с важни закони и правила.

Ще коментираме, ще анализираме граждански казуси, ще дебатираме, ще решаваме тестове. Ще проучваме по теми и ще представяме резултатите от нашите проучвания.

Ще създаваме граждански проекти за нашето училище и местната общност.

Ще развиваме позитивна нагласа в нашето гражданско поведение.

Свободният и отговорен гражданин:

  • познава и отстоява своите права и отговорности;

  • може да взема решения за себе си и за общността;
  • има осъзнати отношения с държавата и обществото;

  • е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна социална промяна.Приятен път!