ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС 2024
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ПЕЧАТЕН – цена 15.00 лв.
с код за електронен – 22.50 лв.

Описание

Автори:

Автор на съдържанието
© Проф., дфн Сергей Герджиков
Графичен дизайн © Арам Агопян
Корица © Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

© ЛОКРАТ 2024

Второ издание

Размери 28.5/21 см., обем 60 с.

ISBN: 978-954-8418-91-1

www.locrat.net

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОНЕН 3D УЧЕБНИК.

 

Вижте електронНО ИЗДАНИЕ С РЕСУРСИ:

(изскачащи илюстрации, автори, понятия, линкове с текстове, работни листове, клипове, презентации, анкети и тестове за сваляне)

Анотация

Учебникът, както и останалите учебници на Лократ с автор проф. Сергей Герджиков,

се отличава с ясен език и изискан опростен стил.

Съгласно цялостната идея на серията учебници на „Лократ“ това е ПЪТЕШЕСТВИЕ във философията.

Новото издание запазва този дух, форма и съдържание. Писмените задачи за попълване са дадени и в новата Работна тетрадка, където може да се пише. Запазен е изцяло електронното издание на учебника, в което ще намерите изпъкващи понятия, илюстрации, автори и понятия. Там има също работни листове за сваляне, линкове към текстове и клипове, както и презентации за творци и творения от света на изкуството.

Допълнително в новите ни пълни ПРЕЗЕНТАЦИИ по съдържанието на учебника ще се насладите на богати илюстрации и илюстровани истории.

Пътешествие в света на ценностите

Философията не е обикновен учебен предмет. Тя е пътешествие с много посоки и линии. Няма една готова и окончателна философия, защото във всяка посока търсим и намираме отговори според задаваните въпроси.

Затова в новите учебници не се разказват дълги лекции за нови знания и изложения на теории за заучаване.

Какъв е смисълът в такова занимание? Всеки, който поема по този път със своите въпроси, намира богатство от отговори, както откриваме богатствата на света при всяко пътуване. Ползата е, че се научаваме да задаваме правилните въпроси, да търсим във вярната посока и да намираме неща, което сме търсели и такива, които се появяват по пътя. Във философията се учим:

  • да четем и разбираме вълнуващи текстове,

  • да мислим и говорим самостоятелно, да дискутираме с аргументи,

  • да разиграваме и анализираме интересни ситуации и дилеми,

  • да пишем свои текстове,

  • да представяме свои решения и творчески находки,

  • да правим изследователски проекти, да създаваме оригинални продукти.

Всички тези умения са полезни за нашето развитие като хора на XXI век.

Те се изискват и прилагат във всяка област: личен живот и общуване, образование и професия, култура и реализация.

Това е пътеводител в света на ценностите и ще ви покаже избрани места от етиката и естетиката. Заедно ще изминем три етапа:

1. Философия, ценности и норми

2. Свобода, норми и цели

3. Красотата и изкуството като философски проблеми.

Пътуването започва с ориентация в ценностите и философското изследване. Какво ценим и защо? Какви са общите и различните ценности и норми? Как философията търси истините за света?

Какво е свобода и как нашите избори определят нашия живот? Как да поемем живота си в свои ръце? Как доброто и лошото се сблъскват и преплитат? Какво придава смисъл на нашия живот? Какво ни прави щастливи?

Как изкуството открива и създава красота и какво намираме в голямото изкуство? Какво можем сами да създадем и покажем?

Ще играем роли в интересни житейски ситуации. Ще можем да оценим сами докъде сме стигнали в умения, важни за нас като личности и граждани.

Не тръгвайте на път без пътеводител! Разчитайте на вашия водач – Учителя!

А сега, приятно пътуване!

Авторът

Съдържание