ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС
ЕКСТРЕМ 2018
УЧЕБНИК печатен+електронен
с полета за писане
Цена 12.00 лв.

Описание

Автори:
Автор на съдържанието:
© 2018 Проф., дфн Сергей Герджиков
Графичен дизайн © 2018 Арам Агопян
Корица © 2018 Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

© Издателство „Екстрем“ 2018

ISBN: 978-954-8418-91-1

www.locrat.net

Вижте електронно издание с ресурси.

Налично за предварителни продажби

Анотация

Учебникът, както и останалите учебници на Лократ с автор проф. Сергей Герджиков,

се отличава с ясен език и изискан опростен стил при безкомпромисна научност.

Съгласно цялостната идея на серията учебници на „Лократ“ това е ПЪТЕШЕСТВИЕ във философията.

Новото издание запазва този дух, форма и съдържание. Писмените задачи за попълване са дадени и в новата Работна тетрадка.

Пътешествие в света на ценностите

Философията не е обикновен учебен предмет. Тя е пътешествие с много посоки и линии. Няма една готова и окончателна философия, защото във всяка посока търсим и намираме отговори според задаваните въпроси.

Какъв е смисълът в такова занимание? Всеки, който поема по този път със своите въпроси, намира богатство от отговори, както откриваме богатствата на света при всяко пътуване. Ползата е, че се научаваме да задаваме правилните въпроси, да търсим във вярната посока и да намираме неща, което сме търсели и такива, които се появяват по пътя. Във философията се учим:

  • да четем и разбираме вълнуващи текстове,

  • да мислим и говорим самостоятелно, да дискутираме с аргументи,

  • да разиграваме и анализираме интересни ситуации и дилеми,

  • да пишем свои текстове,

  • да представяме свои решения и творчески находки,

  • да правим изследователски проекти, да създаваме оригинални продукти.

Всички тези умения са полезни за нашето развитие като хора на XXI век.

Те се изискват и прилагат във всяка област: личен живот и общуване, образование и професия, култура и реализация.

Това е пътеводител в света на ценностите и ще ви покаже избрани места от етиката и естетиката. Заедно ще изминем три етапа:

  • Философия, ценности и норми

  • Свобода, норми и цели

  • Красотата и изкуството като философски проблеми.

Пътуването започва с ориентация в ценностите и философското изследване. Какво ценим и защо? Какви са общите и различните ценности и норми? Как философията търси истините за света?

Какво е свобода и как нашите избори определят нашия живот? Как да поемем живота си в свои ръце? Как доброто и лошото се сблъскват и преплитат? Какво придава смисъл на нашия живот? Какво ни прави щастливи?

Как изкуството открива и създава красота и какво намираме в голямото изкуство? Какво можем сами да създадем и покажем?

Ще играем роли в интересни житейски ситуации. Ще можем да оценим сами докъде сме стигнали в умения, важни за нас като личности и граждани.

Не тръгвайте на път без пътеводител! Разчитайте на вашия водач – Учителя!

А сега, приятно пътуване!

Авторът

Съдържание