ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС
ЕКСТРЕМ 2018
УЧЕБНА ТЕТРАДКА
печатна+електронна
Цена 4.20 лв.

Описание

Автори: © Проф., дфн Сергей Герджиков, © Проф., дпн Яна Рашева-Мерджанова

 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС – електронен вариант

Налично за предварителни продажби

Анотация

ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС – УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Печатна с електронен вариант
Автори
© Проф., дфн Сергей Герджиков, © Проф., дпн Яна Рашева-Мерджанова, автори
© Арам Агопян, художник на корицата
© Арам Агопян, дизайн на книжното тяло
Радослав Георгьовски, Александър Радев, програмна реализация
© Издателство Екстрем
София 2018
Дневник на пътуването във Философията

Скъпи ученици,
Това е вашият дневник, в който ще записвате вашите мнения и позиции, вашите отговори и решения, вашите коментари и анализи по местата, които ще посетим.
Дневникът допълва пътеводителя. Учебната тетрадка е помагало към учебника Философия за 9. клас. В допълнение към уроците за дейности, представени в учебника, тук са дадени и разработени текстове за анализ, теми и техники за дискусия, дилеми и казуси за решаване, теми за есета, задачи-игри, ролеви игри, презентации, проекти. Тук са тестовете за контрол и проверка на усвоените знания и умения.
В учебната тетрадка се описват и упражняват: дебат, анализ на текст, решаване на дилема и казус, писане на текст, етюд, попълване на въпросник, презентация и представяне на собствена творба, учебен проект, художествена колекция. Ще записвате тези и аргументи, ще участвате в ролеви игри, ще разигравате етюди, ще попълвате отговори, ще създавате каталог. Ще решавате задачи-игри сами или по двойки. Група въпросници ще скицират вашите вкусове и интереси.
В учебната тетрадка и работни листове ще решавате тестове и задачи, ще записвате ходове в задачи-игри, ще попълвате каталози, ще рисувате. Тук ще записвате вашите решения и ще ги предавате за оценка.
Не тръгвайте на път без пътеводител и дневник! Разчитайте на вашия водач – Учителя!
А сега, приятно пътуване!
Авторите

Съдържание