ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС 2024
УЧЕБНИК одобрен от МОН
ПЕЧАТЕН – цена 12.00 лв,
с код за електронен – 17.50 лв.

Описание

Автори:

Автор на съдържанието © Проф., дфн Сергей Герджиков, 2017, 2024

Графичен дизайн © Радослав Георгьовски, 2017, 2024

Корица © Киро Мавров, 2017, 2024

Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

©  ЛОКРАТ 2024

Второ издание

Размери: 23.5/16.5 см, обем 160 страници

ISBN: 978-954-8418-87-4

www.locrat.net

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОНЕН 3D УЧЕБНИК.

 

ВИЖТЕ ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ  С РЕСУРСИ:

(изскачащи илюстрации, автори, понятия, линкове с текстове, работни листове, клипове, презентации, анкети и тестове за сваляне)

Получавате търговска отстъпка от 30% при поръчка над 20 бройки.

Анотация

Учебникът, както и останалите учебници на Лократ с автор проф. Сергей Герджиков,

се отличава с ясен език и изискан опростен стил. Той е съвременен и научен, съгласно изискването на МОН, и не представя стари психологии.

Съгласно цялостната идея на серията учебници на Лократ това е ПЪТЕШЕСТВИЕ във философията (психологията).

Скъпи ученици,

Това е пътеводител, който ще ви въведе във философията и ще ви покаже избрани места от психологията – личността, нейното развитие и проблемите на  общуването. Заедно ще изминем четири етапа:

1. ЩО Е ФИЛОСОФИЯ?

2. ЛИЧНОСТ И СЕБЕПОЗНАНИЕ

3. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ

4. ЛИЧНОСТ И СОЦИАЛНА СРЕДА

Всеки урок е етап от пътуване, който започва с ориентация: къде сме и накъде отиваме?

  • Как философията застава пред света?
  • Как психологията изследва човека?
  • Кой съм аз и какъв съм? Как да намеря път към другите?
  • Какво е да си свободен от зависимости?

Какво е важно да знаем за света и човека, за себе си и за другите? Какъв съм аз? Как уча? Как ме възприемат? Серия уроци, анкети и въпросници ще ви дадат отговори. В учебника и учебната тетрадка ще намерите всичко необходимо за вашето пътуване: ориентация за мястото, знания по темата, понятия и автори, задачи, тестове и упражнения.

Авторът

Съдържание