ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС
ЕКСТРЕМ 2017
УЧЕБНИК
печатен+електронен
без полета за писане
Цена 12.00 лв

Описание

Автори:
Автор на съдържанието:
© 2017 Проф., дфн Сергей Герджиков
Графичен дизайн © 2017 Радослав Георгьовски
Корица © 2017 Киро Мавров
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Първо издание

© Издателство „Екстрем“ 2017

ISBN: 978-954-8418-97-4

www.locrat.net

Вижте електронен учебник с ресурси.

Получавате търговска отстъпка от 30% при поръчка над 20 бройки.

Анотация

Учебникът ФИЛОСОФИЯ ЗА 8.КЛАС

е създаден по новите стандарти и програми на МОН.

Той съдържа 32 теми в 4 части.

Скъпи ученици,

Това е пътеводител, който ще ви въведе във философията и ще ви покаже избрани места от психологията – личността, нейното развитие и проблемите на  общуването. Заедно ще изминем четири етапа:

Що е философия?

Личност и себепознание

Междуличностни отношения

Личност и социална среда

Пътуването започва с ориентация в питането за това кои сме, откъде сме и накъде отиваме.

Как философията застава пред света? Как психологията изследва човека?

Кой съм аз и какъв съм? Как да намеря път към другите?

Какво е да си свободен от зависимости?

Серия маршрути водят към отговори на тези въпроси.

Какво е важно да знаем за света и човека, за себе си и за другите? Серия уроци, анкети и въпросници ще ви дадат отговори. В учебника и учебната тетрадка ще намерите всичко необходимо за вашето пътуване: ориентация за мястото, знания по темата, понятия и автори, задачи, тестове и упражнения.

Широко е полето на уменията, които ще развивате. Как се дискутира по зададени теми? Как се чете и разбира философски и психологически текст? Как се създава собствено съчинение? Как се защитават и критикуват позиции и тези? Как се решават казуси? Как се прави публично представяне и проект?

Пътеводителят върви с дневник. Учебникът върви с учебна тетрадка. Там ще намерите място за упражнения и ще запишете вашите собствени отговори и решения. В учебната тетрадка ще се учите да правите важни и интересни неща: дебатанализ на текстекспериментказуспредставяне на текст и презентация по психология. Серия от тестове ще скицират вашия портретаз за себе си и за другите, моят стил на учене, моето общуванемястото ми сред другите, моите зависимости и ментално здраве. Допълнителни и надграждащи творчески активности ще намерите в специалното Помагало за личностно развитие.

Не тръгвайте на път без пътеводител и дневник! Разчитайте на вашия водач – Учителя!

А сега, приятно пътуване!

Авторът

Съдържание