Философия за 11. клас – Учебник

Описание

Автори: Сергей Герджиков, Яна Мерджанова.

Одобрен от МОН.

Код: 1008 Категории: , Етикети: , ,

Анотация

ПЕЧАТЕН УЧЕБНИК

Автори на текста                              © Сергей Герджиков, Яна Мерджанова

Графичен дизайн                              © Николай Младенов

Илюстрации                                       © Николай Младенов

Корица                                                 © Николай Младенов

© Издателство Екстрем, 2001

Учебникът е одобрен от МОН със заповед РД 09 – 1666/17.08.2001 г.

ISBN 954-8418-27-4   Формат 16.5/23.5 см, 152 стр.

ПЪТУВАНЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА

Вие държите в ръцете си малък пътеводител за страната Философия. Той ще ви я покаже в дванадесет маршрута по три тура всеки. Става и за групово пътуване с екскурзовод, и за самостоятелно пътуване на стоп. Пътуването на стоп си има предимства. Спираш, където падне и разглеждаш, каквото те впечатли. Насочваш се от любопитство и късмет. Но автобусът е друго нещо. Той се движи по график. Вътре е интересно. Споделят се впечатления. Слушат се разкази за забележителности на страната, наречена Свят. Така че сменяйте начина си на пътуване и не пропускайте нищо. Пътуването започва с треската на питането за това кои сме, откъде сме и накъде отиваме.

Всеки тур показва релефно една от страните на това човешко питане. Той започва с и завършва с ориентация за нашето място. Защото човек открай време се пита къде е. Този дивен свят е място неизвестно, в което сме се намерили с раждането си и ще напуснем със смъртта си.

Стъпка по стъпка ние вървим през света и го опознаваме в ход. Вкусваме от сладостта и горчивината му. Небе и земя, планини и морета, гори и води, градове и държави, култури и цивилизации. Необхватно е съкровището на света. В пясъците на времето са вкаменелостите на нашите диви предци и градовете на изчезналите цивилизации. До нас са достигнали и много прекрасно запазени дворци.

Запазени са и замъците, построени от търсачите на истината. Някои от тях са запуснати и забравени. В техните тъмни зали пъплят всевъзможни твари. Но те изглеждат внушително и напомнят за винаги жив стремеж към неизвестното. Защото само неизвестното със своя магнетизъм насочва човека с цялата му земна сила.

Кое е мястото, в което сме? Светът, погледнат философски, е под въпрос. Под въпрос е и нашия живот в него. Постоянни пътници, ние едва успяваме да огледаме това място, и вече го напускаме.

***

В автобуса и на стоп (в клас и вкъщи) вие ще намерите тук всичко необходимо за вашето пътуване: компас за определяне на местоположението, карта с направления за поредния маршрут, знаци за маркировките. После идват по три тура с кратки почивки за оглед, шега и запознанство с образи от пътуваща галерия. А когато вечер спрем, ни чака богато меню от игри и задачи. Кой ще спечели медал? За всеки има по нещо, но най-много за най-ориентираните. Който иска да му е трудно, има начини да си поблъска главата. Купонът включва дискусии, казуси, игри и задачи, истории и фрагменти от оригинални четива. В края на всеки маршрут се прави равносметка. Тук оглеждаме преминатия маршрут. Веки прави своята преценка.

***

Пътеводителят върви с дневник (Учебникът върви с работна тетрадка). Там ще намерите място за впечатления и ще запишете как сте се справили с трудните пасажи от пътя.

Не тръгвайте на път без пътеводител и дневник! Разчитайте на вашия екскурзовод (Учителя). Иначе до никъде няма да стигнете. Най-много да се загубите всред пустош или джунгла. А и няма да знаете какво точно виждате.

А сега от нас, приятно пътуване!

Очерталите маршрута

Съдържание

ТЕМА ПЪРВА. ФИЛОСОФИЯТА

  1. Загадката на човешкия живот

Понятие: Проблематичност. Портрет: Сократ.

  1. Философията

Философско и научно обяснение

  1. Философско и научно обяснение

Понятие:  МЕТОД. Портрет: Аристотел

Фрагмент: Карл Ясперс. Въведение във философията

 

ТЕМА ВТОРА. СВЯТ

Битие и небитие

Понятие:  битие/небитие. Портрет: Парменид

Потокът на света

Понятие:  време.  Портрет: Портрет: Аврелий Августин

Метафизика

Понятие: субстанция. Портрет: Бенедикт Спиноза

Фрагмент: Лудвиг Витгенщайн. Логико-философски трактат

 

ТЕМА ТРЕТА. ЖИВОТ

Сънят на живота

Понятие: карма. Портрет: Сидхарта Гаутама

Жива форма

Понятие: живот. Портрет: Артур Шопенхауер

Животът прави себе си

Понятие: Авономия. Анри Бергсон

Фрагмент: Анри Бергсон. Творческа еволюция

 

ТЕМА ЧЕТВЪРТА. ЧОВЕК

Човек

Понятие: Човек. Портрет: Блез Паскал

Между животното и Бога

Понятие: Бог. Портрет: Анселм Кентерберийски

Свобода

Понятие:  Свобода. Портрет: Имнуел Кант

Фрагмент: Блез Паскал. Мисли

 

ТЕМА ПЕТА. ТЯЛО, ДУША, ПРЕХОДНОСТ

Тяло и душа

Понятие: тяло. Портрет: Тома от Аквино

Съзнание и дух

Понятие: съзнание. Портрет: Георг Хегел

Смърт

Понятие:  преходност

Фрагмент: Албер Камю. Митът за Сизиф

 

ТЕМА ШЕСТА. ЕЗИК

Език

Понятие: ЕЗИК. Портрет: Лудвиг Витгенщайн

Символ

Понятие: символ. Портрет: Ернст Касирер

Общност

Понятие: общност. Портрет: Уилърд Куайн

Фрагмент: Лудвиг Витгенщайн. Философски изследвания

 

ТЕМА СЕДМА. КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО

Култура.

Понятие: култура. Портрет: Фридрих Ницше

История

Понятие: история. Портрет: Карл Маркс

Общество

Понятие: Общество. Портрет: Макс Вебер

Фрагмент: Фридрих Ницше. Воля за власт

 

ТЕМА ОСМА. РАЦИОНАЛНОСТ

Норми

Понятие:  принцип. Портрет: Рене Декарт

Смисли и цели

Понятие:  смисъл. Портрет: Едмунд Хусерл

Решения и действия

Понятие:  рационалност. Портрет: Карл Попър

Паул Файерабенд. Против метода

 

ТЕМА ДЕВЕТА. ФИЛОСОФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Метафизика и емпиризъм

Понятие: метафизика. Портрет: Джордж Бъркли

Скепсис и критика

Понятие: познание. Портрет: Дейвид Хюм.

Прагматичната реалност

Понятие: опит. Портрет: Джон Дюи.

Фрагмент: Прагматизмът на Джон Дюи.

 

ТЕМА ДЕСЕТА. НАУКА И ИСТИНА

Потвърждение и опровержение

Понятие: наука. Портрет: Бертран Ръсел

Доказателство

Понятие: доказателство. Портрет: Рудолф Карнап

Интерпретация

Понятие:  Интерпретация. Портрет: Ханс-Георг Гадамер

Фрагмент: Карл Попър. Истина, рационалност и растеж на научното знание

 

ТЕМА ЕДИНАДЕСЕТА. АЗ И ДРУГИТЕ

Личност

Понятие: личност. Портрет: Ричард Рорти

Идентичност

Понятие: идентичност . Портрет: Карл-Густав Юнг

Субект

Понятие: субект. Портрет: Мишел Фуко

Фрагмент: Нагасена. Въпросите на цар Милинда

 

ТЕМА ДВАНАДЕСЕТА. САМОСЪЗДАВАНЕ, ТВОРЧЕСТВО, МЪДРОСТ

Самосъздаване

Понятие: самосъздаване. Портрет: Жан-Пол Сартр

Творчество

Понятие: творчество. Портрет: Паул Файерабенд

Мъдрост

Понятие:  мъдрост . Портрет: Нагарджуна

Фрагмент: Жан-Пол Сартр. Екзистенциализмът е хуманизъм

Фрагмент: Согиал Ринпоче. Тибетска книга за живота и смъртта