ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС
ЛОКРАТ 2019
УЧЕБНИК
печатен+електронен
с полета за писане
Цена 18.00 лв.

Описание

Автори:

Автор на текста © 2019 Проф., дфн Сергей Герджиков
Графичен дизайн © 2019 Арам Агопян
Корица © 2019 Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

ISBN: 978-954-8418-95-9

Първо издание

© Издателство „Екстрем“, 2019

www.locrat.net

Вижте електронен учебник с ресурси.

Анотация

Учебникът, както и останалите учебници на Лократ,

се отличава с ясен език и изискан опростен стил при безкомпромисна научност.

Съгласно цялостната идея на серията учебници на „Лократ“ това е ПЪТЕШЕСТВИЕ във философията.

Писмените задачи за попълване са дадени и в новата Работна тетрадка, където може да се пише.

Скъпи приятели,

Тръгваме на пътешествие в търсене на истините за света.

Това е пътеводителят за пътешествието. Той съдържа карти, маршрути и специални места с описанията им. Тук са и философските игри, които провеждаме след оглед на всяка забележителност. Носете го в час, работете с него вкъщи, не го оставяйте, за да не се загубите по пътя и да участвате в игрите. Учебникът е построен като този от миналата година, лесен за ориентация.

Редуват се уроци за нови знания и за дейности.

Всеки нов маршрут ще ни покаже една от забележителностите в света на философията. Всеки час вие ще посетите заедно, водени от вашия учител, ново място. Жива ситуация, разпознаване, вникване, обяснение на новите знания. Анализ, отговори, попълване, решения, роли, презентации и малки проекти в часовете за дейности.

Във всеки нов пасаж навлизаме с жива ситуация, усвояваме ново понятие и автор, четем фрагменти от текстове. Разпускаме от напрежението със случки, историйки, анекдоти и вицове. В часа за дейности играем ролеви игри, попълваме отговори, таблици и решения, представяме свои текстове, решаваме казуси.

Това пътуване ще е дълго, през много земи и епохи, включва потапяне в миналото и надникване в бъдещето. Всеки нов маршрут завършва с нови занимания.

Ще пътуваме и играем сами и в клас, по двойки и в групи, на „горещи столове“ и на кръгли маси.

Тази година ще продължим да развиваме себе си с помощта на философията – една вълнуваща игра без край.

Във философията се учим:

  • да четем и разбираме текстове,

  • да работим самостоятелно, по двойки и в групи,

  • да мислим и говорим независимо, да дискутираме с аргументи,

  • да решаваме казуси и дилеми,

  • да пишем свои текстове,

  • да играем ролеви игри,

  • да представяме свои проучвания и находки,

  • да правим изследователски проекти.

Ще навлезем в началата на философското познание като критическо търсене на истината. Следва „Език и критическо мислене“, където ще изминем труден път в страната на логиката, науката за правилното мислене, аргументация и критика. С логическите закони и фактическите истини ще се ориентираме в аргументирането, изследването, убеждаването и измамата.

Третият етап, „Философското познание на реалността“, е интересен и сложен с поредицата от изследвания в света и неговото познание: свят и Бог, познание и човек.

На четвъртия етап, „Философия, право и политика“ ще изследваме човешките права, държавите и гражданското общество.

Този път разполагаме и с машина на времето, която ще ни води далеч назад в миналото, за да надникнем през образи и текстове в живота на хора от различни цивилизации; и напред в бъдещето, за да разберем с въображение и анализ какво ни очаква.

Пътеводителят е предназначен за многостранно ползване: четене, отбелязване на важни места, попълване на отговори, коментари, решения, таблици, тестове. Без вашите знаци и думи той няма стойност. Отбележете своите търсения и откритите от вас находки. Носете го и нека бъде пред вас във всеки час от пътешествието. Без него вие няма да можете да играете на философия. Нека той остане завинаги с вас, както пазите всеки дневник и особено онези, които носят скъпи спомени. Както винаги досега, следвайте вашия водач: учителя.

А сега да си пожелаем приятно пътуване и вълнуващи приключения.
На добър път!

Авторът

Съдържание