ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС
2024 ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Описание

Учебник, одобрен от МОН

Автори:

Автор на текста © 2019, 2023 Проф., дфн Сергей Герджиков
Графичен дизайн © 2019, 2023 Арам Агопян
Корица © 2019, 2023 Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Второ издание

ISBN: 978-954-8418-95-9

© ЛОКРАТ 2024

www.locrat.net

Анотация

Учебникът, както и останалите учебници на Лократ с автор проф. Сергей Герджиков,

се отличава с ясен език, опростен стил и богатство от визуаални и текстови форми.

Съгласно цялостната идея на серията учебници на „Лократ“ това е ПЪТЕШЕСТВИЕ във философията.

Новото издание запазва този дух, форма и съдържание. Писмените задачи за попълване са дадени и в новата Работна тетрадка, където може да се пише.

Вече имаме две философски пътешествия зад гърба си: към себе си и в света на ценностите. Сега се отправяме на най-голямото:

Пътешествие в търсене на истините за света.

Това е вашият личен пътеводител. Той съдържа карти, маршрути и специални места с описанията им.

Тук са и философските игри, които провеждаме след оглед на всяка забележителност. Носете го в час, работете с него вкъщи, не го оставяйте, за да не се загубите по пътя и да участвате в игрите.

Учебникът е построен като този от миналата година, лесен за ориентация. Редуват се уроци за нови знания и за дейности. Всеки нов маршрут ще ни покаже една от забележителностите в света на философията. Всеки час вие ще посетите заедно, водени от вашия учител, ново място. Жива ситуация, разпознаване, вникване, обяснение на новите знания. Анализ, отговори, попълване, решения, роли, презентации и малки проекти в часовете за дей­ности.

Всеки нов пасаж е отбелязан с иконка. В него навлизаме с жива ситуация, усво­яваме ново понятие и автор, четем фрагменти от текстове. Разпускаме от на­прежението със случки, историйки, анекдоти³ и вицове⁴. В часа за дейности играем ролеви игри, попълваме в работни тетрадки и работни листове отговори, таблици и решения, представяме свои текстове, решаваме казуси.

Това пътуване ще е дълго, през много земи и епохи, и ще ни покаже повече стра­ни, отколкото предишните. Всеки нов маршрут завършва с нови занимания. Ще пъ­туваме и играем сами и в клас, по двойки и в групи, на „горещи столове“ и на кръгли маси. Този път времето на пътуване е двойно по-голямо и уроците са двойно повече. Затова пък те са по-стегнати и кратки: вече имате натрупан опит. Ще можем да се докоснем до темата, да я огледаме и проумеем. Както и досега, винаги започваме и завършваме с ориентация: Къде сме?“ и „Докъде стигнахме?“.

Приятен път!