ФИЛОСОФИЯ –
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
печатна 15.00 лв (безплатна за учители)
свободен достъп в ресурси за учители

Описание

Автори

Автор на текста:

© Проф. дфн Сергей Герджиков, 2019

Графичен дизайн:  © Арам Агопян, 2019

Художник на корицата:  © Арам Агопян, 2019

ISBN: 978-619-7532-02-9

Първо издание

© Издателство „Екстрем“ 2019

 

Това е учебно помагало за учители по философия.

Налично е в елекронен формат в ресурсите за учители, и печатно със заявки.

Анатонация

Скъпи УЧИТЕЛИ,

Последвайте ни и направете курса си по философия вълнуващо пътешествие.

Нека направим часовете по философия завладяваща игра!

Това става с нови техники на преподаване и учене, ангажиращи интересите и мозъците на тийнейджърите с огромните възможности на виртуалната среда и реалните ситуации в училище и извън него.

На пътешествие ние обикаляме, оглеждаме, вникваме, впечатляваме се, удивляваме се, играем и отнасяме по нещо в главите си и в спомените си. То остава завинаги в нас като брънка от безкрайно сложната, удивителна, прекрасна тъкан на света, в който сме родени, живеем и ще напуснем един ден.

Всяка порция ново знание, всяко упражнение, всяка задача могат да се превърнат в малка игра:

интересни житейски ситуации;

малки провокации с въпроси;

мозъчни атаки: „Какво е решението, какво ще направиш, как ще постъпиш?“;

разказване на истории, заредени с въпроси и отговори;

виртуални и реални проблемни ситуации (казуси): „Нека си представим, че…“;

попълване на въпросници за себепознание: „кой съм, какъв съм, как ме приемат другите, какво правя най-добре, как уча, толерантен ли съм, имам ли самочувствие, имам ли емпатия, конфликтен ли съм, какви са моите вкусове и интереси, кои са моите групи, какви са моите зависимости?

Игрите могат да са индивидуални, за двама, за малък екип, за клас. Философстването е разговор с обмяна на мнения, аргументиране, критика. Всички тези диалогични форми могат да се превърнат в игри, например:

ролева игра: разиграване на житейски ситуации с участници;

игра-диспут между двама;

кръгла маса („философски кръг“);

„горещи столове“ за бързи отговори на въпроси, аргументиране и критика;

отборни състезания или миниконференции в клас или няколко класа по тези и антитези.

Ролевите игри са безкрайно поле, което увлича: „Нека аз играя чужденец, а ти местен“, „Нека влезнем в кожата на един затворник“, „Нека изиграем политик или мениджър, съдия или свидетел“.

Скъпи колеги,

Вече четвърт век и повече сме заедно в създаването и използването на учебници, учебни тетрадки, антологии и всевъзможни помагала. Знаете, че от самото начало на моята работа с учебници съм създавал нови техники за интересно учене на философията:

– философията като пътешествие (от 1992)

– философските текстове и формите на работа с тях (от 1992),

– темите за дискусия (от 1992),

– тестовете по философски теми (от 1992),

– философските казуси (от 1994),

– илюстрациите към теми и понятия – шеговити и сериозни (от 1995),

– задачите като игри (от 2001),

– диалозите и вицовете (от 2001),

– провокациите и мозъчните атаки (от 2002),

– първата мултимедия по философия (от 2006),

– въпросници за себепознание (от 2017),

– ролевите игри (от 2017)

– дилемите (от 2018).

Сега сме на нов етап с нови програми и нов вид учебници. Учебниците вече са не само текстови, но и визуални инструменти, богато илюстрирани и интерактивни.

Навлязоха електронните учебници (варианти) със своите ресурси: изпъкващи понятия и малки задачи, задачи и тестове онлайн и офлайн, звукови ефекти, увеличаващи се образи и картини, анимации, презентации, видео материали.

Всичко това не бива да ни отдалечава от знанието, а да го обогатява! Лесното разглезва, лесните достъпи до всичко и лесните решения лишават подрастващите от житейско съзряване чрез трудностите и тяхното преодоляване, в проблемите и острите ситуации, в които да вземаме решения. Потребителските навици ни лишават от собствена уникалност, от търсене и усилие, от вземане на решения и носене на отговорност. Това е така и за подрастващите, и за самите нас.

Тази книга е за вас и е създадена, за да подпомогне и обогати вашите часове по философия. Тя е резултат от много години труд и опит в преподаване и създаване на учебна литература по философия.

Авторът

Съдържание